CE-godkendelse

I EU har vi fælles standarder for fodtøj til professionel brug.

Arbejdsfodtøj CE-typegodkendes efter disse standarder.

CE typegodkendelse er en ressourcekrævende proces, alligevel er op mod 80% af Tasko’s modeller typegodkendte.

Se efter CE mærket ved den enkelte model. For at opnå CE typegodkendelse kræves en uafhængig test af om fodtøjet lever op til specifikationerne i normen DS EN ISO 20347 for fodtøj uden stålnæse og DS EN ISO 20345 for fodtøj med sikkerhedsnæse.

Nedenfor gennemgår vi de vigtigst ændringer i standarden fra 20345:2016 – 20345:2022 altså sikkerhedsfodtøj. 

  1. EN 20345:2022 – Skridsikkerhed er blevet et grundlæggende krav for sikkerhedssko

Man opdeler ikke længere i SRA, SRB og SRC. Testning af skoens skridsikkerhed (SRA = skridsikker på flisegulv med flydende sæbe), er stedet blive inkluderet i det grundlæggende krav til certificering og har derfor ingen særlig mærkning.

Ud over den grundlæggende certificering, kan sålerne opfylde SR egenskaberne (Slip Resistance). Dvs. de er testet skridsikre på flisegulve med spildt glycerin. 

Testmetoderne er blevet justeret for bedre at efterligne virkeligheden. Fx udfører man nu, alle test af skridsikkerhed på fliser.

  1. EN 20345:2022 – Præcisering af krav til sømværn i sikkerhedssko

Tidligere brugte man kun symbolet P for sikkerhedssko men sømværn. Dette fortæller imidlertid ikke, hvilket materiale sømværnet er lavet af, eller hvordan disse ikke-metalliske sømværn er testet. Den nye standard præciserer, hvilket materiale sømværnet består af, og hvilken størrelse søm der er blevet brugt i testen. Et mindre søm (mindre diameter) giver et højere tryk på sålen og dermed højere krav til sømværnets egenskaber. Derfor har man nu tre kategorier der beskriver sømværn:

  • P: Sømværn i stål – testet med et søm på 4,5 mm i diameter.
  • PL: Sømværn i “ikke-metal” – testet med et søm på 4,5 mm i diameter, sømstørrelsen bliver betegnet med et L.
  • PS: Sømværn i “ikke-metal” – testet med et søm på 3,0 mm i diameter, sømstørrelsen bliver betegnet med et S.
  1. EN 20345:2022 – Flere beskyttelsesklasser for sikkerhedssko

Der er tilføjet yderligere to beskyttelsesklasser, så de nu går fra SB  S7 evt. efterfulgt af inkluderede egenskaber.

  1. EN 20345:2022 – Flere egenskaber som dine sikkerhedssko kan mærkes med

De yderligere krav (egenskaber) til sikkerhedssko, er steget fra 12 til 18. Nogle egenskaber som tidligere var en del af en kravene til en beskyttelsesklasse, er nu blevet valgfrie, ligesom nogen af de nye egenskaber er blevet til obligatoriske krav i en af de nye beskyttelsesklasser. Vi vil her beskrive nogen af de væsentligste ændringer og tilføjelser.

LG – Stige greb

Tidligere har man kun kendt LG (hælgreb til stige) i standarden for fodværn til brandmænd. Denne egenskab er nu blevet tilføjet som en mulighed i testen af alle sikkerhedssko.

FO – Oliebestandig sål

FO beskriver sålens modstandsdygtighed over for kulbrinter (olier, benzin osv.). I den gamle version af EN-standarden (EN 20345:2016) var det en obligatorisk del af beskyttelsesniveauerne S1-S5. FO vil fremover være en ekstra egenskab, for sko beregnet til miljøer med kulbrinter, hvor det er relevant.

WR og WRA – Vandtæthed

To nye beskyttelsesniveauer er blevet tilføjet: S6 og S7. Disse nye beskyttelsesklasser har krav til vandtæthed (WR).

I 2016-versionen af EN 20345 standarden, havde man en egenskab der hed WRU (Water Repellent Upper). Denne beskrev at overdelen ag skoen var vandtæt men stille ingen fra til evt. syninger mv. Dette betød i realiteten, at materialet mistede sin vandtæthed, fordi vand kunne trænge ind i skoen gennem syninger mv. Derfor udgår WRU i EN 20345:2022, og bliver erstattet af WPA (Water Penetration and Absorption) som inkluderer syninger mv. 

Tidsplanen for EN 20345:2022 den nye standard for sikkerhedssko

Den nye EN ISO 20345:2022 træder i kraft den 1/4-2023

Standarden definerer de grundlæggende, samt nogle yderligere valgfri, krav til almindeligt sikkerhedsfodtøj. Det gælder for egenskaber som beskyttelse imod mekaniske farer, termiske farer, skridsikkerhed, og ergonomisk forhold blandt andet.

Da en EU-typeafprøvning (attester) har en gyldighed på 5 år, vil man de næste par år kunne købe fodtøj certificeret efter både den nye og gamle standard. Dvs. at sikkerhedssko der allerede er på markedet, og har et gyldigt certifikat, ikke behøver at blive certificeret i henhold til den nye standard, selvom vi når forbi den 30. marts 2023.